Vi jobber med nytt nettsted og søknadsportal

Sparebankstiftelsen Bien jobber for øyeblikket med å sette opp et nytt og bedre nettsted og søknadsportal. Vi gleder oss til å ta imot deres søknader i ny løsning.

Husk søknadsfrist 2023 - 1. september